Okolica

Zwiedzanie Nowego Sącza

Centrum Wypoczynku JordaNova oferuje organizację całodniowych wycieczek do Nowego Sącza.

W programie:

Zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego, będącego repliką zabudowy przyrynkowej z końca XIX w., z ratuszem, dworem szlacheckim, domami mieszczańskimi, karczmą, remizą strażacką i dwoma kapliczkami: św. Floriana i św. Jana Nepomucena. Na terenie miasteczka rozwija się działalność rękodzielnicza, edukacyjna i naukowa. W plenerze organizowane są imprezy etnograficzno-folklorystyczne, jarmarki i pokazy.

Pobyt w Sądeckim Parku Etnograficznym – największym muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentującym architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich a także Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni 20 ha znajduje się kilkadziesiąt budynków, m.in. zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki, folwark dworski oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka i kościół protestancki. W jednym z sektorów odtworzono zabudowę kolonistów niemieckich z Gołkowic Dolnych, a na skraju lasu małe osiedle cygańskie.

Wizyta w Domu Ritterów – zwiedzanie ekspozycji obrazów wybitnej sądeckiej malarki Marii Ritterówny (1899-1976. Do urządzenia wnętrz wykorzystano wiele pamiątek rodzinnych i eksponatów pochodzących z tej kamienicy oraz innych nowosądeckich domów.

Odwiedziny w Domu Gotyckim, zbudowanym w XV w. dla kanoników kolegiaty pw. św. Małgorzaty. Obecnie mieści się tam stała ekspozycja dawnej sztuki z terenu Sądecczyzny i wystaw czasowych z dziedziny historii, kultury i sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja sztuki cerkiewnej XV – XIX w. z zachodniołemkowskimi ikonami.

Szczegółowe informacje o nowosądeckich muzeach i zabytkach można znaleźć TUTAJ

Zainteresowanych pobytem w Centrum Wypoczynku JordaNova i organizacją wycieczek dla turystów indywidualnych i zorganizowanych zapraszamy do kontaktu z recepcją. 

Close
Close